Dobre Miejsce

Terapia – Wsparcie – Rozwój

Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy decydujesz się zaakceptować siebie takim, jakim jesteś” Carl Rogers.

Dobre Miejsce to przestrzeń, o stworzeniu której marzyłyśmy przez wiele lat wspólnej pracy. Chcemy, aby było to miejsce, w którym nasi pacjenci poczują się ważni, wyjątkowi, otoczeni opieką, nie będą czuli się oceniani, a ich trudności zostaną zrozumiane.

dc1d6c96bd543f2dc77b8893f4c782c9
Agnieszka Chojnowska

Jestem psychologiem, psychotraumatologiem, terapeutą EMDR, terapeutą NEST, superwizorem NEST w trakcie szkolenia.

Pracuję z osobami dorosłymi i z młodzieżą.Prowadzę terapię osób z doświadczeniem różnorakich traum, zmagających się z trudnosciami w relacjach, z objawami depresji, lęku. Mam doświadczenie w pracy w obszarze psychoonkologii, żałoby, depresji poporodowej, a także z osobami w kryzysie psychotycznym.Moją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

da0b33b612bb9d680b62476430189fc0
Katarzyna Jaruga

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Ukończyłam Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy SWPS i Instytucie Psychologii Zdrowia.

Od kilkunastu lat prowadzę psychoterapię i interwencję kryzysową osób dorosłych, pracuję w nurcie integracyjnym. Pomagam osobom, które doświadczają depresji, lęku, niskiego poczucia własnej wartości , nie radzą sobie ze stresem, znajdują się w sytuacjach kryzysu osobistego, mają problemy w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi  i  tworzeniem satysfakcjonujących związków. Szczególne miejsce w mojej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

Swoją pracę poddaję superwizji.

da0b33b612bb9d680b62476430189fc0
0
Konsultacja psychologiczna
0
psychoterapia indywidualna
0
superwizja (Agnieszka Chojnowska)

Skontaktuj się z nami!